LCC Madrid

Tenure 2019-21

President:  Mr. Sujil Gole

 Vice President: Mr. Basanta Kumar Pardhe

Vice president: Mr. Kamal Lamichhane

Secretary: Mr.  Sagar Shrestha(Bhote) 

Treasure: Miss. Nima Sherpa

women Co-ordinator:  Miss. Sanisha Gurung

Youth Co-ordinator:  Mr. Panchaman Maharjan

 

Members:

Mr. Prachanda Gurung

Miss. Jyoti Magar

Miss. Jharana Rai

Mr. Man Bahadur Bishwokarma

Mr. Prakash Bhattrai

Miss. Chunu Baniya