2019-2021

Mr. Dik bahadur Karki

Patron

Mr. Deepak Kharel

Patron

Mr. Visham Kumar Gurung

Patron

Miss. Shital Bhurtel Bhusal

Patron

Mr. Rishi Shrestha (Dawa)

Patron

Mr. Arjun Acharaya

Advisor

Mr. Gopal Regmi

Advisor

Mr. Sandip Mohan Bhattarai

Advisor

Mr. Kedarnath Dhungana

Advisor

Mr. Ramesh Niraula

Advisor

Mr. Ramesh Paudel

Advisor

Mr. Bishal Dhungana

Advisor

Mr. Jivan Prasai

Advisor

Mr. Binod Moktan

Advisor

Youtube