2019-2021

Mr. Pawanlal Rajbhandari

President

Mr. Bhim Gurung

Vice president

Mr. Damodar prasad Neupane

Vice president

Mr. Puspha Raj Dhital

Sub secretary

Mr. Dipak Acharya

Treasurer

Mr. Madan Khadka

Youth coordinator

Mr. Sagar Adhikari

member

Mr. Alex Gurung

member

Miss. Rina Karki

member

Mr .Shyam Kumar Khadka

Secretary

Mr .Ram Prasad Adhikari

member

Youtube